Μουσική και χορός από τους Ευρωπαίους περιηγητές (17ος-19ος αιώνας)

TitleΜουσική και χορός από τους Ευρωπαίους περιηγητές (17ος-19ος αιώνας)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsGoulaki-Voutira, A
EditorGoulaki-Voutira, A, Roubi, A, Zachartzi, O
Book TitleΕλληνικά Μουσικά Όργανα. Αναζητήσεις σε σικαστικές και γραμματειακές μαρτυρίες (2000 π.Χ.-2000 μ.Χ.)
Pagination155-162
PublisherTellogleion Foundation of Art of the Aristotle University of Thessaloniki
CityThessaloniki
ISBN9789606790164

Site information

© 2007-2012 MOISA: International Society for the Study of Greek and Roman Music and Its Cultural Heritage


Site designed by Geoff Piersol and maintained by Stefan Hagel
All rights reserved.