De Griekse Marsyasmythe: mythologie en iconografie

TitleDe Griekse Marsyasmythe: mythologie en iconografie
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsVan Keer, E
JournalKleio
Volume34
Pagination13-24
Abstract

De studie van klassieke mythologie is traditioneel primair op teksten gebaseerd. De Griekse Marsyas mythe is daardoor voornamelijk bekend in zijn antieke literaire gedaantes en moderne filologische interpretaties. Klassieke mythen zijn uiteraard niet alleen in teksten, maar ook - en vaak zelfs hoofdzakelijk - in de beeldende kunsten bewaard. Zo is het merendeel van de voorstellingen van de Marsyas mythe uit de Griekse periode te vinden in de Attische en Italiote vaasschilderkunst. De studie van de iconografie opent een belangrijk nieuw onderzoeksperspectief, omdat beelden talrijker, meer gevarieerd en duidelijker gelokaliseerd zijn dan teksten. Waar de klassieke interpretatie de Marsyas mythe typisch met fundamentele opposities verbindt zoals aulos-kithara, Dionysos-Apollo, Oost-west, natuur-cultuur, etc. daar levert de studie van de Griekse iconografie een meer complex en contextueel genuanceerd beeld op. De Italische vaasschilders tonen zich sterk onafhankelijk van de Attische. Bovendien brengen de Attische vazen op zich al een veelheid aan tradities naar voor. Zij stellen Marsyas niet zomaar als de gedoemde tegenstander van Athena en Apollo voor. Vele vazen tonen het (nog onbesliste) moment in de wedstrijd dat Marsyas zijn kunnen toont. Bovendien speelt hij niet alleen de aulos maar ook andere instrumenten, zelfs de kithara. Daarnaast verschijnt hij in andere en minder verlagende scènes, zoals met zijn leerling Olympus de muzikant, en in de processionele thiasos. [Ellen Van Keer]

Site information

© 2007-2012 MOISA: International Society for the Study of Greek and Roman Music and Its Cultural Heritage


Site designed by Geoff Piersol and maintained by Stefan Hagel
All rights reserved.