Φωνασκός, ένα σχεδόν άγνωστο επάγγελμα της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας [= Phonaskos, an almost unknown profession of the Greco-Roman Antiquity]

TitleΦωνασκός, ένα σχεδόν άγνωστο επάγγελμα της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας [= Phonaskos, an almost unknown profession of the Greco-Roman Antiquity]
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2009
AuthorsMelidis, K
EditorLavidas, N
Book TitleProceedings of the 4th Athens Postgraduate Conference, Department of Philology, National and Kapodistrian University of Athens 1-3 June 2007
Pagination159-173
PublisherNational and Kapodistrian University of Athens
CityAthens

Site information

© 2007-2012 MOISA: International Society for the Study of Greek and Roman Music and Its Cultural Heritage


Site designed by Geoff Piersol and maintained by Stefan Hagel
All rights reserved.