Πρωτογενῆ ἀερόφωνα καὶ ἡ ἀβέβαιη μαρτυρία τοῦ Δισπηλιοῦ [Early aerophones and the uncertain evidence from Dispelio]

TitleΠρωτογενῆ ἀερόφωνα καὶ ἡ ἀβέβαιη μαρτυρία τοῦ Δισπηλιοῦ [Early aerophones and the uncertain evidence from Dispelio]
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsPsaroudakēs, S
JournalΠολυφωνία
Volume2
Pagination7-20
Abstract

Ένα διάτρητο οστό, που βρέθηκε το 1995 στον λιμναίο νεολιθικό οικισμό κοντά στο χωριό Δισπηλιό της Καστοριάς, χαρακτηρίσθηκε από τους ανασκαφείς ως πνευστό μουσικό όργανο (αυλός). Εντούτοις, μια σύγκριση του ευρήματος του Δισπηλιού με άλλους νεολιθικούς αυλούς που έχουν βρεθεί στην Ελλάδα, καθώς και με παλαιολιθικούς αυλούς που έχουν βρεθεί σε διάφορα άλλα μέρη του κόσμου, δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές δομικές διαφορές μεταξύ αυτών και ότι ως εκ τούτου δεν μπορεί να υποστηριχθεί με βεβαιότητα ότι το οστό του Δισπηλιού ήταν πράγματι αυλός. [http://www.polyphonia.gr/issues_0002_el_abstracts.htm#Psaroudakis]

Site information

© 2007-2012 MOISA: International Society for the Study of Greek and Roman Music and Its Cultural Heritage


Site designed by Geoff Piersol and maintained by Stefan Hagel
All rights reserved.