Μουσικά όργανα σε γραπτές πηγές της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου, με έμφαση στα χορδόφωνα

TitleΜουσικά όργανα σε γραπτές πηγές της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου, με έμφαση στα χορδόφωνα
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsAlexandru, M
EditorGoulaki-Voutira, A, Roubi, A, Zachartzi, O
Book Title