Μουσική πρακτική στην αρχαιότητα. Ίχνη μουσικής σημειογραφίας στην εικονογραφία

TitleΜουσική πρακτική στην αρχαιότητα. Ίχνη μουσικής σημειογραφίας στην εικονογραφία
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsPöhlmann, E
EditorGoulaki-Voutira, A, Roubi, A, Zachartzi, O
Book TitleΕλληνικά Μουσικά Όργανα. Αναζητήσεις σε σικαστικές και γραμματειακές μαρτυρίες (2000 π.Χ.-2000 μ.Χ.)
Pagination77-84
PublisherTellogleion Foundation of Art of the Aristotle University of Thessaloniki
CityThessaloniki
ISBN9789606790164

Site information

© 2007-2012 MOISA: International Society for the Study of Greek and Roman Music and Its Cultural Heritage


Site designed by Geoff Piersol and maintained by Stefan Hagel
All rights reserved.