Μουσικά Όργανα και οργανικά σύνολα μεταξύ Ελλάδας και Ρώμης