Μουσική πρακτική στην αρχαιότητα. Ίχνη μουσικής σημειογραφίας στην εικονογραφία