'Η λύρα στὸυ ἐλλαδικό χῶρο στὶς ὲποχὲς τοῦ Χαλκοῦ καὶ τοῦ Σιδήρου [= The lyre in the Hellenic region in the Bronze and Iron ages]

Title'Η λύρα στὸυ ἐλλαδικό χῶρο στὶς ὲποχὲς τοῦ Χαλκοῦ καὶ τοῦ Σιδήρου [= The lyre in the Hellenic region in the Bronze and Iron ages]
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsPsaroudakēs, S
JournalἈρχαιολογία
Volume90 (= Ὁ χορὸς στὴν ἀρχαιότητα [Dance in Antiquity])
Pagination59-67
Keywordslyra
URLhttp://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/90-10.pdf

Site information

© 2007-2012 MOISA: International Society for the Study of Greek and Roman Music and Its Cultural Heritage


Site designed by Geoff Piersol and maintained by Stefan Hagel
All rights reserved.