Ἀείδετο πὰν τέμενος: οι χωρικές παραστάσεις και το κοινό τους στην αρχαική και πρωιμή κλασική περίοδο [= Choral performances and their audience in the Archaic and Early Classical Periods]

TitoloἈείδετο πὰν τέμενος: οι χωρικές παραστάσεις και το κοινό τους στην αρχαική και πρωιμή κλασική περίοδο [= Choral performances and their audience in the Archaic and Early Classical Periods]
Publication TypeLibro
Year of Publication2009
AuthorsAthanassaki, L
Number of Pages385 pp.
PublisherPanepistemiakes Ekdoseis Kretes
CittàHerakleio
ISBN9789605242923
Review(s)

BMCR 2010.09.21 Katerina Ladianou

Informazioni

© 2007-2012 MOISA: Società internazionale per lo studio della musica greca e romana e della sua eredità culturale.

Sito disegnato da Geoff Piersol a aggiornato da Stefan Hagel