'Η λύρα στὸυ ἐλλαδικό χῶρο στὶς ὲποχὲς τοῦ Χαλκοῦ καὶ τοῦ Σιδήρου [= The lyre in the Hellenic region in the Bronze and Iron ages]

Titolo'Η λύρα στὸυ ἐλλαδικό χῶρο στὶς ὲποχὲς τοῦ Χαλκοῦ καὶ τοῦ Σιδήρου [= The lyre in the Hellenic region in the Bronze and Iron ages]
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsPsaroudakēs, S
JournalἈρχαιολογία
Volume90 (= Ὁ χορὸς στὴν ἀρχαιότητα [Dance in Antiquity])
Pagination59-67
Parole chiavelyra
URLhttp://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/90-10.pdf

Informazioni

© 2007-2012 MOISA: Società internazionale per lo studio della musica greca e romana e della sua eredità culturale.

Sito disegnato da Geoff Piersol a aggiornato da Stefan Hagel